Blues (Ondrej Tkáč)

19.04.2020

Písať o Ondrejových hudobných kvalitách je zbytočné plytvanie atramentom. To všetci vieme a obdivujeme. Ale určite stojí za to spomenúť moment, keď sa raz jeho umenie spojilo s ďalšími výnimočnými veličinami, na základe čoho mohlo vzniknúť jedno pamätné dielo. Bol rok 1994. Filmár Ľubo Polák dostal zelenú k nakrúteniu posttotalitného dokumentu o reholi kapucínov na Slovensku. Bol to neškolený génius s citom pre zobrazovanie štvorrozmernej reality. Supertalent. Úvod filmu bol éterický. Po Melčických stráňach sa prechádza postava, ktorej z každého gesta veríme, že Boha má za priateľa a že to s ním myslí naozaj vážne. Dnes už nebohý kapucín Milan Karas. Do toho hrá Ondrejova harmonika, prepletená textom ako vystrihnutým z reklamy na Pokoj a Dobro. Blues.