Stanley

01.01.2023
Autor: Stanley

Rok: 1995

01 Slovenská modlitba
02 Milión žien
03 Dlho som blúdil
04 Tak nám, Pán Boh, pomáhaj
05 Keď chrámom zaznie
06 Raz príde čas
07 Len s nami poď
08 Nájsť správnu cestu
09 Nová slovenská hymna
10 Možno
11 Krčma
12 Rock 'n' roll
13 Adam a Eva
14 Kána Galilejská

Vypredané