To je život

01.01.2023
Autor: Kapucíni

Rok: 1994

01 Keď ťa Kristus volá
02 Drevená dlážka
03 Pozri sa
04 Šťastný človek
05 Už končí deň
06 Dnes život svoj
07 Zabudni
08 Správnou cestou
09 Pán je so mnou
10 Príď duchu Svätý
11 Mária Matka
12 Je čas
13 František
14 Nebeský Otče
15 Čo je to zomrieť
16 Čie sú to oči
17 Blues

Vypredané