Odmena

Ponuka, ktorá sa neodmieta

Ďakujeme za vašu priazeň

Štedrosť tých, ktorí našu aktivitu podporili finančne, nevnímame ako samozrejmosť. Preto by sme vás radi odmenili. Vyberte si niektorý z nižšie uvedených titulov, vyplňte osobné údaje a odošlite objednávku. A už sa pomaly môžete ísť pozrieť k oknu, či náhodou nejde poštár s vašou zásielkou :)

Účet Cavolo

Prima banka IBAN SK77 5600 0000 0059 9866 3002, BIC KOMASK2X